Príprava partnerstav Kláštora pod Znievom a spoločnosti Alibier


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF01-10
 • Názov projektu: Príprava partnerstav Kláštora pod Znievom a spoločnosti Alibier
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Obec Kláštor pod Znievom
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 4 734 €