Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC01P03
 • Názov projektu: Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava II
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 377 180 €