Umelecké vzdelávanie pre úspech v post-coronavírusovom digitalizovanom umeleckom svete


Základné informácie

  • Kód projektu: FBR02-006
  • Názov projektu: Umelecké vzdelávanie pre úspech v post-coronavírusovom digitalizovanom umeleckom svete
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 30.07.2022
  • Prijímateľ: Victory Art o.z.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 24 260 €

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť umelcom online vzdelávacie semináre so špeciálnym zameraním na konzultácie o výzvach umelcov na trhu s umením. Výsledkom programu je online výstava dostupná pre širokú verejnosť. Projekt sa zameriava na podporu budovania kapacít, udržanie zdieľania vedomostí s umeleckým publikom, ktorého prístup je na tento druh vzdelávania zvyčajne obmedzený. Úsilie projektu zvýši umelcom prístup na umeleckom trhu práce a podporí hospodársky rozvoj. Prijímateľ zakladá projekt na zameraní sa na intelektuálny rozvoj jednotlivcov, ktorý pokladá v súčasnej dobe za kľúčový.