Komponovanie modernej hudby


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF02-09
 • Názov projektu: Komponovanie modernej hudby
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Vimarida Music DA
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 2 116 €