Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 38 950 €