Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P02
 • Názov projektu: Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Topoľčany
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 38 950 €