Modernisation in urban Modernizácia v mestskom priestore - hľadanie nových prístupov


Základné informácie

  • Kód projektu: FBRTG01-011
  • Názov projektu: Modernisation in urban Modernizácia v mestskom priestore - hľadanie nových prístupov
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2021
  • Prijímateľ: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 926 €