Hradisko Bojná


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF01-01
 • Názov projektu: Hradisko Bojná
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Hands on History
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 270 €