Diabol je v detailoch


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF02-08
 • Názov projektu: Diabol je v detailoch
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Morten Holmefjord
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 263 €