Micro Pirana


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_021
  • Názov projektu: Micro Pirana
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Levice
  • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2023
  • Prijímateľ: ROEZ, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 372 750 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.