Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF02-12
 • Názov projektu: Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Východoslovenská galéria
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 3 909 €