Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03018
  • Názov projektu: Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Poltár
  • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2023
  • Prijímateľ: Utopia
  • Webová stránka projektu: roots.utopia.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 97 500 €

Popis projektu

Projekt má za cieľ podporiť úsilie rómskych žien združených v Únii rómskych materských centier (URMC) o sebarozvoj a zlepšovanie kvality života v ich vlastných komunitách. Organizácia pôsobí v deviatich mestách a obciach v Banskobystrickom kraji, medziiným aj v okrese Poltár, ktorý patrí medzi „najmenej rozvinuté okresy“ na Slovensku. Niektoré jej členky za sebou majú desaťročia práce v teréne, pri ktorej úspešne používajú metódy komunitného organizovania. Výmena skúseností s partnerskými organizáciami zo Slovenska, Česka a Nórska a jednotlivé projektové aktivity prispejú k ďalšiemu rozvoju kapacít URMC. Aktivistky získajú nové zručnosti, ktoré im napomôžu pri každodennom zápase s viacnásobnou diskrimináciou a sociálnym, či politickým vylúčením a ich dôsledkami.

Video