Community ERP in Cloud


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_015
  • Názov projektu: Community ERP in Cloud
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Asseco Solutions, a.s.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 883 149 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.