Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte


Základné informácie

 • Kód projektu: FBR01-003
 • Názov projektu: Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 29 492 €