Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_012
  • Názov projektu: Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Trnava
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2024
  • Prijímateľ: REVOL TT Consulting s. r. o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 388 110 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.