Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach"


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF01-12
 • Názov projektu: Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach"
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu: 27.05.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Lednické Rovné
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 4 320 €