Príprava partnerstva so Skyhoyt live scene


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF01-07
 • Názov projektu: Príprava partnerstva so Skyhoyt live scene
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mestská časť Rača
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 4 734 €