mFIRES – Modular First Responder Information System


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_003
  • Názov projektu: mFIRES – Modular First Responder Information System
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Stará Ľubovňa
  • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2022
  • Prijímateľ: INTELLOPE, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 169 569 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.