Ženské práva sú ľudské práva


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01008
  • Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Martin
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: OZ Žena v tiesni
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 118 580 €

Popis projektu

Aktuálny index rodovej rovnosti, ktorý zverejnil Eurostat, uvádza, že v roku 2018 bolo Slovensko jedinou krajinou v Európskej únii, kde sa situácia za desať rokov zhoršila. Projekt je zameraný na vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti určené pre študentky a študentov základných a stredných škôl (vek 14-19 rokov). Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priestor na posilnenie rodovej rovnosti v spoločnosti. Aktivity projektu sú preto zamerané hlavne na verejnosť a študentky a študentov základných a stredných škôl. Aktivity predstavujú neformálne vzdelávanie v spolupráci s Rádiom Roma a na príprave materiálov a príručky pre rómsku cieľovú skupinu s tlačovou agentúrou Romata. Ďalšie aktivity sú zamerané na verejnosť v online priestore v rámci aktivít 16 dní aktivizmu a výstavy Ženské práva sú ľudské práva. Ženy na Slovensku majú právo na rovnaké postavenie a bezpečnosť, tieto práva však pre ženy stále nie sú realitou. Projekt prispieva k zvýšeniu povedomia a zmene postojov k rodovej rovnosti.