Umenie & digitálna kultúra


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF02-10
 • Názov projektu: Umenie & digitálna kultúra
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Sorlandets Kunstmuseum
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 3 174 €