Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC02P04
 • Názov projektu: Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Brezno
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: mesto Brezno
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 400 000 €