Mokrade pre život a prosperitu: Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC04P01
  • Názov projektu: Mokrade pre život a prosperitu: Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Malacky
  • Plánované ukončenie projektu: 22.06.2024
  • Prijímateľ: Green Foundation, nadácia, Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 624 969 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.