Rodová rovnosť dosiahnutá ekonomickou nezávislosťou žien


Základné informácie

 • Kód projektu: DGVBF01-02
 • Názov projektu: Rodová rovnosť dosiahnutá ekonomickou nezávislosťou žien
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Aj Ty v IT
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 2 056 €