Hudba je len jedna


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT03034
  • Názov projektu: Hudba je len jedna
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 02.11.2023
  • Prijímateľ: Solamente Naturali
  • Webová stránka projektu: solamentenaturali.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 85 071 €

Popis projektu

Projekt prináša rovnomenný spoločný hudobný program renomovaných súborov Solamente naturali zo SR a Barokksolistene z Nórska, ako výsledok dlhoročnej spolupráce ich lídrov Miloša Valenta a Bjarteho Eikeho. Vytvára pomyselný most medzi starými hudobnými prejavmi slovanskej a severskej hudby, zapísanými v hudobných archívoch, interpretovanými v historickom pohľade a novými kompozíciami. Hudobní skladatelia Jon Balke, Michal Paľko a Daniel Matej ich pripravia inšpirovaní starou i menšinovou hudbou (rómskou, židovskou, sámskou, vikingskou). Vzájomné interakcie starého a nového, hľadanie spoločného momentu "jednej hudby" sú zaujímavé nielen pre hudobnú odbornú verejnosť. Dopĺňajú ich výstupy z workshopov na umeleckých školách v SR a v Nórsku. S programom sa na koncertoch a festivaloch stretne nielen verejnosť, ale aj deti z vylúčených komunít, so špeciálnymi potrebami a študenti stredných odborných škôl. Posolstvo programu a proces jeho tvorby zachytí mladá dokumentaristka Kristína Smetanová pod vedením renomovaného dokumentaristu Mareka Šulíka.

Video