Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov


Základné informácie

  • Kód projektu: FBRTG01-002
  • Názov projektu: Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 26.09.2019
  • Prijímateľ: PANARA, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 3 634 €