Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov


Základné informácie

 • Kód projektu: FBRTG01-002
 • Názov projektu: Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: PANARA, s.r.o.
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 3 634 €