Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov