Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01029
  • Názov projektu: Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Stará Ľubovňa
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Cancelled

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 799 550 €

Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia a obnova havarijného stavu severovýchodnej hradby hradu Ľubovňa. Jednou z hlavných aktivít je záchrana a prezentácia archeologickej lokality vojenských kasárni zo 17. storočia, ktoré boli pri hradbe objavené. V súčasnosti hradba a významná archeologická lokalita naďalej podliehajú rozsiahlej deštrukcii. Projekt umožní prezentovať historické vojenské kasárne formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológii. Ďalej prezentáciu studne/cisterny a kultivovanie tretieho nádvoria. Súčasťou projektu je aj vytvorenie sokoliarskeho dvora spojeného s prezentáciou umenia dravých vtákov a ich využitia na AVES terapiu. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je súčasťou projektu prezentácia dobových hradných remesiel (kováč, hrnčiar, alchymista, či parfumér). Projekt bude podporený spoluprácou s partnermi Vardo Múzeum v Nórsku, ZŠ a MŠ v Štiavnických Baniach a Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa.

Video