Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBF01-04
  • Názov projektu: Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 24.10.2021
  • Prijímateľ: Skyhoyt live scene
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 3 990 €