Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTBF01-04
 • Názov projektu: Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Skyhoyt live scene
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 3 990 €