Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_026
  • Názov projektu: Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Poprad
  • Plánované ukončenie projektu: 31.08.2023
  • Prijímateľ: niore Energy, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 159 750 €