Edukačná záhrada - EDUGA


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P10
 • Názov projektu: Edukačná záhrada - EDUGA
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Základná škola, Spojová 3853, Banská Bystrica
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 22 100 €