Projekt vzájomnej výmeny zamestnancov/-kýň medzi Fondom na podporu umenia a Arts Council Norway


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBFPI-01
  • Názov projektu: Projekt vzájomnej výmeny zamestnancov/-kýň medzi Fondom na podporu umenia a Arts Council Norway
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 31.05.2023
  • Prijímateľ: Fond na podporu umenia
  • Webová stránka projektu:
  • Status: V implementácii

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 36 699 €

Popis projektu

Hlavným cieľom iniciatívy je spolupráca v ďalšom zlepšovaní odbornosti vo Fonde na podporu umenia a Rady pre umenia Nórska (Arts Council Norway).