Ekologicky sa zeleniť, je časom overený hit


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 20 472 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.