Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC01P02
  • Názov projektu: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2024
  • Prijímateľ: Mesto Banská Bystrica
  • Webová stránka projektu: www.banskabystrica.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 399 700 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.