Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC01P02
 • Názov projektu: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mesto Banská Bystrica
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 399 700 €