Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03020
  • Názov projektu: Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2023
  • Prijímateľ: Centrum komunitného organizovania
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 142 348 €