Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku


NázovProjektObsatarávateľStav

Zmluvy

ProjektObstarávateľ / Názov zákazkyZmluva