"EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole"


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P28
  • Názov projektu: "EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole"
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Nové Zámky
  • Plánované ukončenie projektu:
  • Prijímateľ: Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  • Webová stránka projektu: gymsu.edupage.org
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 26 416 €