"EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole"


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P28
 • Názov projektu: "EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole"
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Nové Zámky
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 26 416 €