Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí


Základné informácie

 • Kód projektu: DGVBFPI-01
 • Názov projektu: Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí
 • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
 • Kraj realizácie projektu:
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 4 856 €