Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí


Základné informácie

  • Kód projektu: DGVBFPI-01
  • Názov projektu: Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 24.10.2021
  • Prijímateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 4 856 €