Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02028
  • Názov projektu: Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Svidník
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Svidník
  • Webová stránka projektu: www.svidnik.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 589 660 €

Popis projektu

Projekt „Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity“ získal grant z Nórska v sume 523 660 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 78 549 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prostredníctvom definovaných aktivít znižovať rozdiely medzi Rómami a Nerómami.

Video