Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity


NázovProjektObsatarávateľStav

Zmluvy

ProjektObstarávateľ / Názov zákazkyZmluva