Bezpečná cesta z násilia


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV02015
  • Názov projektu: Bezpečná cesta z násilia
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Martin
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: OZ Žena v tiesni
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 535 400 €

Popis projektu

Projekt Bezpečná cesta z násilia je zameraný na komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch ako rodovo podmieneného násilia. Je určený práve pre ženy, ktoré potrebujú špecifické poradenstvo, bezpečný priestor, relevantné informácie a pomoc. Cieľom projektu je udržanie a zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného, komplexného a špecializovaného poradenstva ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Ďalším cieľom je predchádzať fluktuácii vyškolených zamestnankýň. Aktivity projektu chcú prispieť k zvýšeniu počtu žien, ktorým bude poskytnutá odborná pomoc primárne v oblasti Žilinského a Prešovského kraja, a to aj prostredníctvom vzájomnej spolupráce, výmeny skúseností a znalostí medzi prijímateľom a partnerskou organizáciou MyMamy. Dostupnosť rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci prispeje k zlepšeniu kvality života klientky a jej detí, a zároveň k zmierneniu či odstráneniu závažných negatívnych dopadov násilia na ich život.