Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS03_2022_002
  • Názov projektu: Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Ilava
  • Plánované ukončenie projektu: 24.04.2023
  • Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline
  • Webová stránka projektu: robotics.fstroj.uniza.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 199 944 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.