VÝZVA Z FONDU PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÁ

21.06.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Národný kontaktný bod vyhlásilo otvorenú výzvu na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom).

Výzva je vyhlásená z Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom výzvy je financovať bilaterálne podujatia aj väčšie iniciatívy strategického rozsahu, realizované v spolupráci medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

Oprávnenými žiadateľmi a partnermi sú všetky právnické osoby so sídlom na Slovensku alebo v jednom z prispievateľských štátov.
Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 2 000 000 €.

Výzva FBR03