Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR03)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok FBR03 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť bilaterálne podujatia aj väčšie iniciatívy strategického rozsahu, realizované v spolupráci medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

Text výzvy FBR03

Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh