Fond pre bilaterálne vzťahy


Štatút a rokovací poriadok Spoločného výberu pre bilaterálne fondy / Statutes and Rules of Procedure of the Joint Committee for Bilateral Funds (v anglickom jazyku)


Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 1.2

Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 2.0


Príručka pre bilaterálny fond


Ďovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.12.2019 bol na internetovej stránke Európskej komisie zverejnený nový dokument aktuálne platných sadzieb paušálnych náhrad, v ktorom ale nedošlo k zmene výšky týchto sadzieb. Odkaz uvádzaný Prílohe č. 5 Príručky pre bilaterálny fond, už nie je platný. Aktuálne platný dokument nájdete zverejnený tu: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf.