Fond pre bilaterálne vzťahy


Štatút a rokovací poriadok Spoločného výberu pre bilaterálne fondy / Statutes and Rules of Procedure of the Joint Committee for Bilateral Funds (v anglickom jazyku)


Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 1.2

Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 2.0

Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 2.1

Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 2.2

Pracovný plán Fondu pre bilaterálne vzťahy (len v originálnom anglickom znení) - verzia 2.3


 

 


Archív: Príručka pre bilaterálny fond, verzia 1.0