Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mení svoje sídlo!

28.07.2022

Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022.

Odbor Grantov EHP a Nórska zabezpečuje implementáciu Grantov EHP a Nórska na Slovensku z pozície Národného kontaktného bodu, ako aj správcu štyroch programov – programu Kultúra, programu Miestny rozvoj a inklúzia, programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca a programu Domáce a rodovo podmienené násilie.

V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.

Naša nová adresa je: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 
Odbor Grantov EHP a Nórska, 
Tower 115, 
Pribinova 4195/25, 
811 09 Bratislava
Žiadame Vás, aby ste od 01. augusta, 2022 pri korešpondencii a fakturácii používali novú adresu MIRRI SR. Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

***