Mapa projektov podporených z grantov EHP a Nórska od roku 2004!

05.08.2020

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku v spolupráci s Úradom vlády SR vytvorilo mapu projektov, ktoré boli podporené od roku 2004, t.j. v predchádzajúcich dvoch programových obdobiach. 

Mapa bude v ďalšom období pravidelne aktualizovaná a rozšírená aj o nové projekty z aktuálneho programového obdobia 2014-2021.

Prezeranie podporených projektov nebolo nikdy jednoduchšie, stačí kliknúť na tento LINK!