Informácia pre prijímateľov k Prílohe č. 5 Príručky pre bilaterálny fond, verzia 1.1

07.11.2023

Z dôvodu zjavného nesúladu spôsobeného chybou v písaní pri aktualizácii Príručky pre bilaterálny fond na verziu 1.1 a jej prílohy č. 5 „Spôsoby výpočtu cestovných náhrad a nákladov“ týmto informujeme prijímateľov, že pri výpočte cestovných náhrad pre služobné cesty z/na Island podľa časti 4. uvedenej prílohy sa v súlade s príkladom I uvedeným v rámci časti 4. uplatňujú dodatočné cestovné náklady do výšky 50% jednotkového nákladu s výnimkou hlavnej turistickej sezóny (jún – august).

Správne znenie Prílohy č. 5 formou sledovania zmien