Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF03) - zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu DGVBF03 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ určenú pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy DGV03 na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete.

Výzva DGVBF03 pre bilaterálne vzťahy a rozvoj partnerstva (PDF) 


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku