Usmernenie U-NKB-3/2019 k zmluvám a dohodám, verzia 2.0 (účinné od 18.12.2020)

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-3/2019 k zmluvám a dohodám (VERZIA 2.0) 
Číslo usmernenia: U – NKB – 3/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 18.12.2020
Určené pre subjekty: Toto usmernenie je záväzné pre subjekty, ktoré zmluvy a dohody podľa tohto usmernenia uzatvárajú.

Usmernenie U-NKB-3/2019 k zmluvám a dohodám

Prílohy:


Usmernenie U-NKB-3/2019 k zmluvám a dohodám (VERZIA 1.0)