Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov (Opatrenie A) pre výzvy v rámci vzdelávacieho komponentu a posilniť existujúce partnerstvá (Opatrenie B) medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska v oblasti vzdelávacieho komponentu. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.


Bližšie informácie o výzve sú dostupné na stránke správcu programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/632-bin-bf02


Kontaktné údaje na správcu programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP: bilateralnyfond@vyskumnaagentura.sk