Výzva na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Domáce a rodové násilie (DGVDP)

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu Domáce a rodové násilie vyhlasuje výzvu DGVDP na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené projekty. Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva DGVDP je určená prijímateľom, ktorí realizujú projekty podporené v rámci výziev DGV01, DGV02 alebo DGV03 (Otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie).

Cieľom výzvy je umožniť prijímateľom realizovať dodatočné aktivity, vrátane rozšírenia existujúcich aktivít, ktoré prispievajú k cieľu ich projektu.

Alokáciu na túto výzvu tvoria neprerozdelené (disponibilné) finančné prostriedky z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín na predkladanie žiadostí (dátum uzatvorenia): 05.06.2023

 

Text výzvy DGVDP

Ďalšie dokumenty, na ktoré sa výzva odvoláva:

 

Pre bližšie informácie týkajúce sa výzvy, príp. otázky je možné kontaktovať správcu programu: eeagrants@mirri.gov.sk